• पर्दाफास कालो कर्तुतको, जहा अत्याचार, त्याहा खबरदार  सत्य ओकल्ने हाम्रो प्रयास  निरन्तर मोफशलबाट खबरदारी  फोकश न्युज । सुदिप अधिकारकिा साथमा ।
  • Radio Himshikhar
News Updates
  • सप्तरीमा घरेलु हिंशाका घटनामा कमी आएन, एक महिला घर निकालामा परेपछि न्यायको खोजीमा भौतारिदै, कसैले सहयोग नगरेको गुनाशो
  • चितवनका कृषक धानमा बाला नलागेपछि चिन्तित, नया प्रजातीको धानले कृषकको लगानी स्वाहा
  • देशका बिभिन्न स्थानमा कपडा बैंक खुल्ने क्रम जारी,उदयपुरको गाईघाटमा पनि खुल्यो,नगरपालिकाको समेत साथ
  • मुलुकभर सडक कालोपत्रेमा करोडौं खर्च,कालोपत्रे प्राय गुणस्तरहिन प्रमाणित हुदै
  • धानबालीमा फौजी किराको प्रकोप देखिएपछि दक्षिणी झापाका किसान चिन्तित
Schedules
Time Program Name Genre
00:00 – 01:00 Hello Purbhanchal Entertainment
00:00 – 01:00 Adhunik Song Entertainment
01:00 – 01:30 Focus News Cover News
01:30 – 02:00 Wartalap Talk Show
02:00 – 02:30 Filmy Songs Education
02:30 – 03:30 SMS Request Entertainment
03:30 – 04:30 Aadhunik Songs Entertainment
04:30 – 05:00 National Songs Entertainment
05:00 – 05:30 Bhajan bhajan
05:30 – 06:00 Aadthmick Chintan Religious Program
06:00 – 06:20 Rasifal Daily Soaps
06:30 – 07:00 National Song song
07:00 – 08:00 Prime News News & Politics
08:00 – 08:30 Lok Geet ebtertainment
08:30 – 09:00 Adhunik Songs Entertainment
09:00 – 10:00 Divya Sandesh Astrological Show
10:00 – 10:30 Adhunik Song Entertainment
10:30 – 11:00 Filmy Songs Entertainment
11:00 – 11:30 Pop Songs Entertainment
11:30 – 12:00 Filmy Songs Entertainment
12:00 – 12:30 Adhunik Songs Entertainment
13:00 – 14:00 SMS Request Entertainment
14:00 – 14:30 Himshikhar Samachar News & Politics
14:30 – 15:00 Filmy Song Entertainment
15:00 – 15:10 Top Ten News & Politics
15:10 – 16:00 Filmy Songs Entertainment
16:00 – 17:00 Hello Purbhanchal Entertainment
17:00 – 17:30 Lok Geet Entertainment
17:30 – 18:00 Mofasal Samachar News
18:00 – 19:00 Adhunik Song Entertainment
18:00 – 18:30 Adhunik Song Entertainment
19:00 – 20:00 Prime News News & Event
20:00 – 20:30 Focus News Cover NEWS
20:30 – 21:00 Wartalap Talk Show
21:00 – 21:30 Adhunik Song Entertainment
21:30 – 22:00 News 9:30 News & Politics
22:00 – 22:30 Focus News Cover News
22:00 – 22:30 Antaranga Literature/Poetry Show
22:30 – 23:00 Wartalap Talk Show
23:00 – 00:00 Pop Song Entertainment
Time Program Name Genre
00:00 – 01:00 Hello Purbhanchal Entertainment
01:00 – 02:00 Pop Songs Entertainment
02:00 – 02:30 Filmy Songs Entertainment
02:30 – 03:30 SMS Request Entertainment
03:30 – 04:30 Adhunik Songs Entertainment
04:30 – 05:00 National Songs Entertainment
05:00 – 05:30 Bhajan bhajan
05:30 – 06:00 Aadthmick Chintan Religious
06:00 – 06:20 Rasifal Daily Soaps
06:20 – 06:30 Program Promo promo
06:30 – 07:00 National Song songs
07:00 – 08:00 Prime News News & Politics
08:00 – 08:30 Wartalap Talk Show
08:30 – 09:00 Focus News Cover News
09:00 – 10:00 Divya Sandesh Astrological Show
10:00 – 11:00 Sajha Sawal People Participant
11:00 – 12:00 Himshikhar Dance Idol Entertainment
12:00 – 12:30 Adhunik Songs Entertainment
12:30 – 13:00 Filmy Songs Entertainment
13:00 – 14:00 SMS Request Entertainment
14:00 – 14:30 Himshikhar Samachar News & Politics
14:30 – 15:00 Focus News Cover News
15:00 – 15:05 Top Ten News & Politics
15:05 – 15:30 Wartalap Talk Show
15:30 – 16:00 Adhunik Songs Entertainment
16:00 – 16:10 Himshikhar Samachar News & Politics
16:10 – 17:00 Hello Purbhanchal Entertainment
17:00 – 17:30 Lok Songs Entertainment
17:30 – 18:00 Mofasal Samachar News& Politics
18:00 – 19:00 Pop Songs Entertainment
19:00 – 20:00 Prime News News & Politics
20:00 – 20:30 Adhunik Songs Entertainment
20:00 – 20:30 Himshikhar Talk Show Talk Show
20:30 – 21:00 Hamro Gau Sahar Development Show
21:30 – 22:00 News 9:30 News & Politics
22:00 – 23:00 Major Issue Talk Show
23:00 – 00:00 Himshikhar Dance Idol Reality Show
Time Program Name Genre
00:00 – 01:00 Hello Purbhanchal Entertainment
01:00 – 01:30 Focus News Cover News
01:30 – 02:00 Adhunik Songs Entertainment
02:00 – 02:30 Filmy Songs Entertainment
02:30 – 03:30 SMS Request Entertainment
03:30 – 04:30 Adhunik Songs Entertainment
04:30 – 05:00 National Songs Entertainment
05:00 – 05:30 Bhajan Entertainment
05:30 – 06:00 Aadhatmick Chintan Religious Program
06:00 – 07:00 National Song Entertainment
07:00 – 08:00 Prime News News & Politics
08:00 – 08:30 Lok Geet Entertainment
08:30 – 09:00 Himshikhar Talk Show Talk Show
09:00 – 10:00 Divya Sasndesh Astrological Show
10:00 – 11:00 HImshikhar Dance Idol Reality Show
11:00 – 11:30 Pop songs Entertainment
11:30 – 12:00 Adhunik Songs Entertainment
12:00 – 12:30 Adhunik Songs Entertainment
12:30 – 13:00 Filmy Songs Entertainment
13:00 – 14:00 SMS Request Entertainment
14:00 – 14:30 Himshikhar Samachar News & Politics
14:30 – 15:00 Himshikhar Talk Show Talk Show
15:00 – 15:10 Top Ten News & Politics
15:10 – 16:00 Major Issue Talk Show
16:00 – 17:00 Hello Purbhanchal Entertainment
17:00 – 17:30 Lok Geet Entertainment
17:30 – 18:00 Mofasal Samachar News & Politics
18:00 – 19:00 Adhunick Songs Entertainment
19:00 – 20:00 Prime News News & Politics
20:00 – 20:30 Focus News Cover News
20:30 – 21:30 Adhunik songs Entertainment
21:30 – 22:00 News 9:30 News & Politics
22:00 – 22:30 Focus News Cover News
22:30 – 23:00 Pop Songs Entertainment
23:00 – 00:00 Flimy songs Entertainment
Time Program Name Genre
00:00 – 01:00 Hello Purbhanchal Entertainment
01:00 – 02:00 Adhunik Songs Entertainment
02:00 – 02:30 Filmy Songs Entertainment
02:30 – 03:30 SMS Request Entertainment
03:30 – 04:30 Adhunik Songs Entertainment
04:30 – 05:00 National Songs Entertainment
05:00 – 05:30 Bhajan Entertainment
05:30 – 06:00 Aadthmick Chintan Religious Program
06:00 – 06:20 Rasifal Daily Soaps
06:20 – 06:30 Program Promo Promo
06:30 – 07:00 National Sogs Entertainment
07:00 – 08:00 Prime News News & Politics
08:00 – 08:30 Lok Geet Entertainment
08:30 – 09:00 Focus News Cover News
09:00 – 10:00 Divya Sandesh Astrological Show
10:00 – 10:30 Adhunik Song Entertainment
10:30 – 11:00 Filmy Songs Entertainment
11:00 – 12:00 Pop Songs Entertainment
12:00 – 12:30 Adhunik Songs Entertainment
12:30 – 13:00 Flimy songs Entertainment
13:00 – 14:00 SMS Request Entertainment
14:00 – 14:30 Himshikhar Samachar News & politics
14:30 – 15:00 Focus News Cover News
15:00 – 15:05 Top Ten News & Politics
15:05 – 16:00 Adhunik songs Entertainment
16:00 – 16:10 Himshikhar Samachar News & politics
16:11 – 17:00 Hello Purbhanchal Entertainment
17:00 – 17:30 Lok Geet Entertainment
17:30 – 18:00 Mofasal Samachar News & Politics
18:00 – 18:30 Pop Songs Entertainment
18:30 – 19:00 Jana Pratinidhi sanga Talk Show
19:00 – 20:00 Prime News News & Politics
20:00 – 21:00 Janata Sanga Mukhyamantri Talk Show
21:00 – 21:30 Shikhar Sambad Talk Show
21:30 – 22:00 News 9:30 News & politics
22:00 – 23:00 Janata Sanga Mukhyamantri Talk Show
23:00 – 23:30 Shikhar Sambad Talk Show
23:30 – 00:00 Jana pratinidhi Talk show
Time Program Name Genre
00:00 – 01:00 Hello Purbhanchal Entertainment
01:00 – 01:30 Focus News Cover News
01:30 – 02:00 Pop Songs Entertainment
02:00 – 02:30 Filmy Songs Entertainment
02:30 – 03:30 SMS Request Entertainment
03:30 – 04:30 Adhunik Songs Entertainment
04:30 – 05:00 National Songs Entertainment
05:00 – 05:30 Bhajan Entertainment
05:30 – 06:00 Aadhtmick Chintan Religious Program
06:00 – 06:20 Rasifal Daily Soaps
06:20 – 06:30 Program Promo Promo
06:30 – 07:00 National Songs Entertainment
07:00 – 08:00 Prime News News & Politics
08:00 – 08:30 Lok Geet Entertainment
08:30 – 09:00 JanaPratinidhi Sanga Talk Show
09:00 – 10:00 Divya Sandesh Astrological Show
10:00 – 10:30 Himshikhar Samachar News & Politics
10:30 – 11:00 Aadhunik Song Entertainment
11:00 – 11:30 Samarpan Rasta ka Lagi /Mato Le magdina ( Biweekly) Education
11:30 – 12:00 Shikhar Sambad Talk Show
12:00 – 12:30 Adhunik Song Entertainment
12:30 – 13:00 Filmy Songs Entertainment
13:00 – 14:00 SMS Request Entertainment
14:00 – 14:30 Himshikhar Samachar News & Politics
14:30 – 15:00 POP Song Entertainment
15:00 – 15:10 Top Ten News & Politics
15:10 – 16:00 Adhunik Song Talk Show
16:00 – 17:00 Adhunik Song Entertainment
17:00 – 17:30 Lok Geet Entertainment
17:30 – 18:00 Mofasal Samachar News & Politics
18:00 – 18:30 Adhunik Songs Entertainment
18:30 – 19:00 Himshikhar Talk Show News & Politics
19:00 – 20:00 Prime News News & Politics
20:00 – 20:30 Focus News Cover News
20:30 – 21:00 Wartalap News & Politics
21:00 – 21:30 Adhunik Song Entertainment
21:30 – 22:00 News 9:30 News & Politics
22:00 – 22:30 Focus News News & Politics
22:30 – 23:00 Wartalap News & Politics
23:00 – 23:30 POP Song ENTERTAINMENT
23:30 – 00:00 Filmy Songs Entertainment
Time Program Name Genre
00:00 – 01:00 Adhunik Song Entertainment
01:00 – 01:30 Adhunik Songs Songs
01:30 – 02:00 Pop Songs Entertainment
02:00 – 02:30 Filmy Songs Entertainment
02:30 – 03:00 POP Song Entertainment
03:30 – 04:30 Adhunik Song Entertainment
03:30 – 04:30 Adhunik Songs Entertainment
04:30 – 05:00 National Songs Entertainment
04:30 – 05:00 National Song Entertainment
05:00 – 05:30 Bhajan Entertainment
05:30 – 06:00 Aadthmick Chintan Religious Program
06:00 – 07:00 National Song Entertainment
07:00 – 08:00 Prime News News & Politics
08:00 – 08:30 Wartalap News & Politics
08:30 – 09:00 Focus News Cover News
08:30 – 09:30 Divya Sandesh Astrological Show
09:30 – 10:00 Focus News News & Politics
10:00 – 10:30 Adhunik Song Entertainment
10:30 – 11:00 Filmy song Entertainment
11:00 – 11:30 POP Song Entertainment
11:30 – 12:00 Himshikhar Talk Show talkshow
12:00 – 12:30 Lok Chutari Entertainment
12:30 – 13:00 Filmy Song Entertainment
13:00 – 13:05 News Update News & Politics
13:05 – 14:00 POP Song Entertainment
14:00 – 14:30 Himshikhar Samachar News & Politics
14:30 – 15:00 Focus News Cover News
15:00 – 15:10 Top Ten News & Politics
15:10 – 15:30 Wartalap News & Politics
15:30 – 16:00 Adhunik Song Entertainment
16:00 – 17:00 Adhunik Song Entertainment
17:00 – 17:30 Lok Geet Entertainment
17:30 – 18:00 Mofasal Samachar News & Politics
18:30 – 19:00 Himshikhar Talk Show Talk Show
19:00 – 20:00 Prime News News & Politics
20:00 – 20:30 Hamro Gau Sahar Documentry
20:30 – 21:00 Flimy songs Entertainment
20:30 – 21:30 Face To Face Talk show
21:30 – 22:00 News 9:30 News & Politics
22:00 – 23:00 Flimy songs Entertainment
23:00 – 23:30 POP Song Entertainment
23:30 – 00:00 Filmy Song Entertainment
Time Program Name Genre
01:00 – 02:00 Pop Songs Entertainment
02:00 – 02:30 Filmy Songs Entertainment
02:30 – 03:00 POP Song Entertainment
03:30 – 04:30 Adhunik Songs Entertainment
04:30 – 05:00 National Songs Entertainment
05:00 – 05:30 Bhajan Entertainment
05:30 – 06:00 Aadhatmick Chintan Religious Program
06:00 – 07:00 National Songs Entertainment
07:00 – 08:00 Prime News News & Politics
08:00 – 08:30 Hamro Gau Sahar Documentry
08:00 – 08:30 Lok Geet Entertainment
08:30 – 09:30 Divya Sandesh Astrological Show
09:30 – 10:00 Hamro Gau Sahar Astrological Show
10:00 – 10:30 Himshikhar Samachar News & Politics
10:00 – 11:00 Face to Face Entertainment
11:00 – 11:30 Urbar Bhumi Entertainment
11:30 – 12:00 Himshikhar Talk Show Talk Show
12:00 – 12:30 Adhunik song Entertainment
12:30 – 13:00 Filmy Songs Entertainment
12:30 – 13:00 Adhunik Song Entertainment
13:00 – 13:05 News Update News & Politics
13:05 – 14:00 POP Song Entertainment
14:00 – 14:30 Himshikhar Samachar News & Politics
14:30 – 15:00 POP Song Talk show
15:00 – 15:10 Top Ten News & Politics
15:10 – 15:30 Adhunik Song News & Politics
15:30 – 16:00 Samarpana Rastaka Lagi Entertainment
16:00 – 17:00 Adhuniksong Entertainment
17:00 – 17:30 Lok Geet Entertainment
17:30 – 18:00 Mofasal Smachar News & Politics
18:00 – 18:30 Adhunik Song Educational Entertainment
18:30 – 19:00 Himshikhar Talk Show News & Politics
19:00 – 20:00 Prime News News & Politics
20:00 – 20:30 Antaranga Literature/Poetry Show
20:30 – 21:30 Adhunik Songs Entertainment
21:30 – 22:00 News 9:30 News & Politics
22:00 – 22:30 Antranga Literature/Poetry Show
22:30 – 23:00 Filmy song Literature/Poetry Show
23:00 – 23:30 Pop songs Entertainment
23:30 – 00:00 Filmy Songs Entertainment