• Radio Himshikhar
  • kankai Bikash Bank
  • test
News Updates
  • नेकपा एमालेका धरानका मेयरका प्रत्यासी तारा सुब्बाको घरमा बम विस्फोट
  • संविधान कार्यान्वयनका लागि तिनै तहको निर्वाचन अपरिहार्यः प्रधानमन्त्री देउवा
  • एमाले प्रतिको जनलहर देखेर चौतर्फि आक्रमण भइरहेको छ : अध्यक्ष ओली
  • असन्तुष्ट पक्षलाई समेटने गरि संविधान संशोधन हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री गच्छदार
  • गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनका कारण नेपाली विद्यार्थी फर्कन थाले
Schedules
Time Program Name Genre
00:00 – 01:00 Hello Purbhanchal 1 Entertainment
01:00 – 01:30 Focus News Repeat 2 Cover News
01:30 – 02:00 Shikhar Sambad Repeat Talk Show
02:00 – 02:30 Filmy Songs Education
02:30 – 03:30 SMS Request Entertainment
03:30 – 04:30 Aadhunick Songs Entertainment
03:30 – 04:00 Traffice Purbhanchal Repeat Special Report
04:30 – 05:00 National Songs Entertainment
05:00 – 05:05 Aaja ko patro Daily Soaps
05:05 – 05:30 Bhajan bhajan
05:30 – 06:00 Aadthmick Chintan Religious Program
06:00 – 06:20 Rasifal Daily Soaps
06:30 – 07:00 National Song song
07:00 – 08:00 Prime News News & Politics
08:00 – 08:30 Lok Geet ebtertainment
08:30 – 09:00 Canvas Documentary
09:00 – 10:00 Divya Sandesh Astrological Show
10:00 – 10:30 Himshikhar Samachar News & Politics
10:30 – 11:00 Adhunik Songs Entertainment
11:00 – 11:30 Red Carpet Repeat Entertainment
11:30 – 12:00 Bindas Cabinet Entertainment
12:00 – 12:30 Himshikhar Samachar News & Politics
12:30 – 13:00 Filmy Song Entertainment
13:00 – 14:00 SMS Request Entertainment
14:00 – 14:30 Himshikhar Samachar News & Politics
14:30 – 15:00 Filmy Song Entertainment
15:00 – 15:05 Top Ten News & Politics
15:05 – 16:00 Filmy Songs Entertainment
16:00 – 16:10 Himshikhar Samachar News & Politics
16:10 – 17:00 Hello Purbhanchal Entertainment
17:00 – 17:30 Urbar Bhumi Documentary (Agricultural)
17:30 – 18:00 Mofasal Samachar News
18:00 – 19:00 Saja Sarokar Repeat Local participation
19:00 – 20:00 Prime News News & Event
20:00 – 20:30 Pop Songs Entertainment
20:30 – 21:00 Focus News Cover NEWS
21:00 – 21:30 Adhunik Songs Entertainment
21:30 – 22:00 News 9:30 News & Politics
22:00 – 22:30 Urbar Bhumi Repeat Documentary(Agricultural)
22:30 – 23:00 Urbar Bhumi Documentary (Agricultural)
23:00 – 23:30 Lok Geet Entertainment
23:00 – 23:30 Lok Geet Entertainment
23:30 – 00:00 Aadunik Song Entertainment
Time Program Name Genre
00:00 – 01:00 Hello Purbhanchal Repeat Entertainment
01:00 – 02:00 Pop Song Entertainment
02:00 – 02:30 Filmy Songs Entertainment
02:30 – 03:30 SMS Request Repeat Entertainment
03:30 – 04:00 Face To Face Repeat Entertainment
04:00 – 04:30 Adhunik Songs Entertainment
04:30 – 05:00 National Songs Entertainment
05:00 – 05:05 Aaja ko Patro Daily Soaps
05:05 – 05:30 Bhajan bhajan
05:30 – 06:00 Aadthmick Chintan Religious
06:00 – 06:20 Rasifal Daily Soaps
06:20 – 06:30 Program Promo promo
06:30 – 07:00 National Song songs
07:00 – 08:00 Prime News News & Politics
08:00 – 08:30 Lok Geet Entertainment
08:30 – 09:00 Focus News Repeat Cover News
09:00 – 10:00 Divya Sandesh Astrological Show
10:00 – 10:30 Himshikhar Samachar News & Politics
10:30 – 11:00 Adhunik Songs Entertainment
11:00 – 11:30 Pop Songs Entertainment
11:30 – 12:00 Canvas Documantry
12:00 – 12:30 Himshikhar Samachar News & Politics
12:30 – 13:00 Adhunik Songs Entertainment
13:00 – 14:00 SMS Request Entertainment
14:00 – 14:30 Himshikhar Samachar News & Politics
14:30 – 15:00 Focus News Repeat Cover News
15:00 – 15:05 Top Ten News & Politics
15:05 – 15:30 Business View Talk Show
16:00 – 16:10 Himshikhar Samachar News & Politics
16:10 – 17:00 Hello Purbhanchal Entertainment
17:00 – 17:30 Face To Face Entertainment
17:30 – 18:00 Mofasal Samachar News& Politics
18:00 – 19:00 Songs Entertainment
19:00 – 20:00 Prime News News & Politics
20:00 – 21:00 Sikshalaya Education
21:00 – 21:30 Wartalap Talk Show
21:30 – 22:00 News 9:30 News & Politics
22:00 – 23:00 Sikshalaya Education
23:00 – 00:00 Aadunick Songs Entertainment
Time Program Name Genre
00:00 – 01:00 Hello Purbhanchal 1 Entertainment
01:00 – 01:30 Pop Songs Entertainment
01:30 – 02:00 Pop Song Entertainment
02:00 – 02:30 Filmy Songs Entertainment
02:30 – 03:30 SMS Request Entertainment
04:00 – 04:30 Adhunik Songs Entertainment
04:30 – 05:00 National Songs Entertainment
05:00 – 05:05 Aajako Patro Daily Soaps
05:05 – 05:30 Bhajan Entertainment
05:30 – 06:00 Aadhatmick Chintan Religious Program
06:00 – 06:20 Rasifal Religious
06:20 – 06:30 Program Promo Promo
06:30 – 07:00 National Song Entertainment
07:00 – 08:00 Prime News News & Politics
08:00 – 08:30 Lok Geet Entertainment
08:30 – 09:00 Wartalap Repeat Talk Show
09:00 – 10:00 Divya Sasndesh Astrological Show
10:00 – 10:30 Himshikhar Samachar News & Politics
10:30 – 11:00 Adhunik Songs Entertainment
11:00 – 11:30 Urbar Bhumi Documentry ( Adricultural)
11:30 – 12:00 Face To Face Repeat Entertainment
12:00 – 12:30 Himshikhar Samachar News & Politics
12:30 – 13:00 Filmy Songs ENTERTAINMENT
13:00 – 14:00 SMS Request Entertainment
14:00 – 14:30 Himshikhar Samachar News & Politics
14:30 – 15:00 Wartalap Repeat Talk Show
15:00 – 15:05 Top Ten News & Politics
15:05 – 16:00 Filmy Songs Entertainment
16:00 – 16:10 Himshikhar Samachar News & Politics
16:10 – 17:00 Hello Purbhanchal Entertainment
17:00 – 17:30 Lok Geet Entertainment
17:30 – 18:00 Mofasal Samachar News & Politics
18:00 – 18:30 Sports Weekly Sports News
18:30 – 19:00 pop Songs Entertainment
19:00 – 20:00 Prime News News & Politics
20:00 – 21:00 Sajha Sarokar Local participation
21:00 – 21:30 Shikhar Sambad Talk Show
21:30 – 22:00 News 9:30 News & Politics
22:00 – 23:00 Sajha Sarokar Repeat Local participation
23:00 – 00:00 Aadunick Songs Entertainment
Time Program Name Genre
00:00 – 01:00 Hello Purbhanchal Repeat Entertainment
01:00 – 01:30 Focus News Repeat Cover News
01:30 – 02:00 Antaranga Repeat Literature-Poetry Show
02:00 – 02:30 Filmy Songs Entertainment
02:30 – 03:30 SMS Request Repeat Entertainment
03:30 – 04:30 Adhunik Songs Entertainment
04:30 – 05:00 National Songs Entertainment
05:00 – 05:05 Aaja Ko Patro Daily Soaps
05:05 – 05:30 Bhajan Entertainment
05:30 – 06:00 Aadthmick Chintan Religious Program
06:00 – 06:20 Rasifal Daily Soaps
06:20 – 06:30 Program Promo Promo
06:30 – 07:00 National Sogs Entertainment
07:00 – 08:00 Prime News News & Politics
08:00 – 08:30 Lok Geet Entertainment
08:30 – 09:00 Sports Weekly Repeat Sports News
09:00 – 10:00 Divya Sandesh Astrological Show
10:00 – 10:30 Himshikhar Samachar News & Politics
10:30 – 11:00 Adhunik Songs Entertainment
11:00 – 11:30 Pop Songs Entertainment
11:15 – 11:30 Program Promo Promo
11:30 – 12:00 Pop Songs Education
12:00 – 12:30 Himshikhar Samachar News & Politics
12:30 – 13:00 Shikhar Sambad Talk Show
13:00 – 14:00 SMS Request Entertainment
14:00 – 14:30 Himshikhar Samachar News & politics
14:30 – 15:00 Sports Weekly Repeat Sports News
15:00 – 15:05 Top Ten News & Politics
15:05 – 16:00 Sajha Sarokar 1 Local participation
16:00 – 16:10 Himshikhar Samachar News & politics
16:11 – 17:00 Hello Purbhanchal Entertainment
17:00 – 17:30 Lok Geet Entertainment
17:30 – 18:00 Mofasal Samachar News & Politics
18:00 – 19:00 Pop Songs Entertainment
18:00 – 18:30 Pop Songs Entertainment
19:00 – 20:00 Prime News News & Politics
20:00 – 20:30 Pop Songs Entertainment
20:30 – 21:00 Focus News Cover News
21:00 – 21:30 Antaranga Literature/Poetry Show
21:30 – 22:00 News 9:30 News & politics
22:00 – 23:00 Aadhunik Songs Entertainment
23:30 – 00:00 Aahunik Songs Entertainment
Time Program Name Genre
00:00 – 01:00 Hello Purbhanchal Entertainment
01:00 – 01:30 Hamro Gau Sahar Documentary
01:30 – 02:00 Shikhar Sambad Repeat Talk Show
02:00 – 02:30 Filmy Songs Entertainment
02:30 – 03:30 SMS Request Entertainment
03:30 – 04:00 Face To Face Repeat Entertainment
04:30 – 05:00 National Songs Entertainment
05:00 – 05:05 Aaja Ko Patro Daily Soaps
05:05 – 05:30 Bhajan Entertainment
05:30 – 06:00 Aadhtmick Chintan Religious Program
06:00 – 06:20 Rasifal Daily Soaps
06:20 – 06:30 Program Promo Promo
06:30 – 07:00 National Songs Entertainment
07:00 – 08:00 Prime News News & Politics
08:00 – 08:30 Lok Geet Entertainment
08:30 – 09:00 Focus News Cover News
09:00 – 10:00 Divya Sandesh Astrological Show
10:00 – 10:30 Himshikhar Samachar News & Politics
10:30 – 11:00 Aadhunik Song Entertainment
11:00 – 11:30 Shikhar Sambad Repeat Talk Show
11:30 – 12:00 Samarpan Rasta ka Lagi /Mato Le magdina ( Biweekly) Education
12:00 – 12:30 Himshikhar Samachar News & Politics
12:30 – 13:00 Antaranga Repeat Literature/Poetry Show
13:00 – 14:00 SMS Request Entertainment
14:00 – 14:30 Himshikhar Samachar News & Politics
14:30 – 15:00 Focus News Repeat Cover News
15:00 – 15:05 Top Ten News & Politics
15:05 – 16:00 Filmy Songs Entertainment
16:00 – 16:10 Himshikhar Samachar News & Politics
16:10 – 17:00 Hello Purbhanchal Entertainment
17:00 – 17:30 Face To Face Entertainment
17:30 – 18:00 Mofasal Samachar News & Politics
18:00 – 19:00 Major Issue Talk Show
19:00 – 20:00 Prime News News & Politics
20:00 – 20:30 Hamro Gau Sahar Documentary
20:30 – 21:30 Himshikhar Dance Idol Reality Show
21:30 – 20:00 News 9:30 News & Politics
22:00 – 23:00 Major Issue 1 Talk Show
23:00 – 00:00 Aadunik Songs Entertainment
Time Program Name Genre
00:00 – 01:00 Hello Purbhanchal Entertainment
01:00 – 01:30 Focus News Repeat Cover News
01:30 – 02:00 Pop Songs Entertainment
02:00 – 02:30 Filmy Songs Entertainment
02:30 – 03:30 SMS Request Entertainment
03:30 – 04:30 Adhunik Songs Entertainment
04:30 – 05:00 National Songs Entertainment
05:00 – 05:05 Aajako Patro Daily Soaps
05:05 – 05:30 Bhajan Entertainment
05:30 – 06:00 Aadthmick Chintan Religious Program
06:00 – 06:20 Rasifal Daily Soaps
06:20 – 06:30 Program Promo Promo
06:30 – 07:00 National Song Entertainment
07:00 – 08:00 Prime News News & Politics
08:00 – 08:30 Lok Geet Entertainment
08:30 – 09:00 Hamro Gau Sahar Documentry
09:00 – 10:00 Divya Sandesh Astrological Show
10:00 – 10:30 Himshikhar Samachar News Politics
10:30 – 11:30 Himshikhar Dance Idol Reality Show
11:30 – 12:00 Face To Face Repeat Entertainment
12:00 – 12:30 Himshikhar Samachar News & Politics
12:30 – 13:00 Filmy Song Ebtertainment
13:00 – 14:00 SMS Request Entertainment
14:00 – 14:30 Himshikhar Samachar News & Politics
14:30 – 15:00 Hamro Gau Sahar Development show
15:00 – 15:05 Top Ten News & Politics
15:05 – 16:00 Major Issue Repeat Talk Show
16:00 – 16:10 Himshikhar Samachar News & Politics
16:10 – 17:00 Hello Purbhanchal Entertainment
17:00 – 17:30 Lok Geet Entertainment
17:30 – 18:00 Mofasal Samachar News & Politics
18:00 – 18:30 Business View Business Talk Show
18:30 – 19:00 Pop Songs Entertainment
19:00 – 20:00 Prime News News & Politics
20:00 – 20:30 Dobate Entertainment
20:30 – 21:00 Focus News cover News
21:00 – 21:30 Red Carpet Entertainment
21:30 – 22:00 News 9:30 News & Politics
22:00 – 22:30 Business View Business Talk Show
22:30 – 23:00 Red Carpet Repeat Entertainment
23:00 – 00:00 Lok Geet Entertainment
Time Program Name Genre
00:00 – 01:00 Hello Purbhanchal Entertainment
01:00 – 01:30 Pop Songs Entertainment
01:30 – 02:00 Canvas Repeat Documentry
02:00 – 02:30 Filmy Songs Entertainment
02:30 – 03:30 SMS Request Entertainment
03:30 – 04:00 Songs Entertainment
04:00 – 04:30 Adhunick Songs Entertainment
04:30 – 05:00 National Songs Entertainment
05:00 – 05:05 Aajako Patro Daily Soaps
05:05 – 05:30 Bhajan Entertainment
05:30 – 06:00 Aadhatmick Chintan Religious Program
06:00 – 06:20 Rasifal Daily Soaps
06:20 – 06:30 Program Promo Promo
06:30 – 07:00 National Songs Entertainment
07:00 – 08:00 Prime News News & Politics
08:00 – 08:30 Lok Geet Entertainment
08:30 – 09:00 Focus News Repeat Cover News
09:00 – 10:00 Divya Sandesh Astrological Show
10:00 – 10:30 Himshikhar Samachar News & Politics
10:30 – 11:00 Lok Geet Entertainment
11:00 – 11:30 Dobate Entertainment
11:30 – 12:00 Red Carpet Repeat Entertainment
12:00 – 12:30 Himshikhar Samachar News & Politics
12:30 – 13:00 Filmy Songs Entertainment
13:00 – 14:00 SMS Request Entertainment
14:00 – 14:30 Himshikhar Samachar News & Politics
14:30 – 15:00 Focus News Repeat Cover News
15:00 – 15:05 Top Ten News & Politics
15:05 – 16:00 Sikshalaya Repeat Education
16:00 – 16:10 Himshikhar Samachar News & Politics
16:10 – 17:00 Hello Purbhanchal Entertainment
17:00 – 17:30 Lok Geet Entertainment
17:30 – 18:00 Mofasal Smachar News & Politics
18:00 – 19:00 Himshikhar Dance Idol Reality Show
19:00 – 20:00 Prime News News & Politics
20:00 – 20:30 Pop Songs Entertainment
20:30 – 21:00 Canvas Documentary
21:00 – 21:30 Bindas Cabinet Ebtertainment
21:30 – 22:00 News 9:30 News & Politics
22:00 – 23:00 Aadunik Songs Entertainment
23:00 – 00:00 Lok Geet Entertainment